Miljö & kvalitet

   

Miljöpolicy

Sverigehuset skall långsiktigt utveckla hållbara bostäder med låg miljö- och klimatpåverkan. Vi skall vara aktiva för att öka miljövärdena i stadsmiljön genom att uppföra hus med goda kvaliteter i bra boendemiljö, vilket skall vara till nytta för både boende och andra i samhället. Sverigehuset skall förmedla miljökunnande och medverka till ett varaktigt samhälle genom att utveckla och uppföra:

  • Energieffektiva hus med energiförbrukning på i snitt högst 60 kWh/kvm per år genom energislag med låg miljöpåverkan.

  • Sunda hus som är tysta, allergivänliga och har god inomhusluft.

  • Hållbara hus som endast innehåller beständiga, miljögodkända material och produkter. Utomhusmiljö med växtlighet som främjar den biologiska mångfalden genom att omhänderta dagvattnet. Avfallshantering som möjliggör sortering, kompostering och återvinning.

Kvalitetssäkring

Sverigehuset verksamhetssystem är anpassat efter våra egna processer och behov. Inom verksamhetssystemet finns ett antal kontrollstationer där mål och krav följs upp för att kvalitetssäkra vårt arbete. Innan produktionsstart ska Sverigehuset godkänna entreprenörens kvalitet- och miljöplan. Efter inflyttning skickas enkäter till alla våra bostadsköpare för att mäta och följa upp kundnöjdheten. Genom att vara lyhörda och lyssna på våra kunder, utvecklar vi ständigt våra bostäder och vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Sverigehuset är medlem i Sweden Green Building Council