SverigehusetSverigehuset
är en bostadsutvecklare som skapar hem där människor vill leva och bo. Med lång
gedigen erfarenhet och brett kunnande arbetar vi med helheten från idé till
bostad. Markförvärv, planarbete, gestaltning, projektering och förvaltning
sköter vi själva, medan produktionen upphandlas av lokala entreprenörer.
Sverigehuset utvecklar bostadsrätter och friköpta småhus. Utifrån platsens och
marknadens förutsättningar utvecklar vi det mest optimala. Det kan vara allt
från småhus i barnvänliga miljöer till högre flerbostadshus mitt i stadens
puls.
 Försäljningen av bostäderna sker i samarbete med lokala
mäklare.


Sverigehuset utvecklar även hyresfastigheter för egen långsiktig förvaltning.
Att vi själva utvecklar, projekterar och låter uppföra de hyresfastigheter som
vi sedan planerar att äga och förvalta under lång tid framöver borgar för en
byggnation av god kvalitet, såväl utifrån ekonomiska, sociala som
miljöaspekter.
Vi är idag verksamma i
Västsverige. Sedan starten 1992 har vi utvecklat 1800 bostäder och de
närmaste åren planerar vi uppföra ytterligare 2500.

Vår affärsidé är att
långsiktigt utveckla attraktiva bostäder. Målsättning är att vara den bästa
projektutvecklaren av bostäder. Detta genom att utveckla vackra, funktionella,
hållbara och prisvärda bostäder till våra kunder. Våra bostäder utmärker sig bl
a genom sina välkomnande entréer, vackra kök, rymliga badrum, rejäla och
avskilda balkonger eller uteplatser, den gemensamma gårdsmiljön samt att de har
låg energiförbrukning.

Sverigehuset är ett bolag
som till hälften ägs av Ernström & C:o AB,  ett snart hundraårigt
Göteborgsbaserat familjeföretag i fjärde generationen.
 Den andra
hälften ägs av familjen Gustafson, vilka har en 40-årig erfarenhet av ägande
och förvaltning av hyresfastigheter i bland annat Västsverige.