Tölö Gårdar, Kungsbacka

Intresseanmälan

* = Obligatoriska fält

 
 
 
 
 
 

Kontaktalternativ

Att köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt

 

1. Bokningsavtal

Bokning av lägenheterna gör du genom våra mäklare som upprättar ett
bokningsavtal. Genom detta avtal reserverar du din specifika bostad och betalar en bokningsavgift.

2. Förhandsavtal

Föreningen upprättar en kostnadskalkyl som granskas och godkänns av två
certifierade intygsgivare. När du har tagit del av kostnadskalkylen
skrivs ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen.
Förhandsavtalet är ett bindande köpeavtal. I samband med att avtalet
undertecknas erlägger du en handpenning på en del av köpeskillingen för
din lägenhet.

 3. Tillval
Inom den standard vi har i lägenheterna finns det för dig som kund
möjlighet att välja alternativa utföranden. Alternativt utförande och tillval
kan avse tapeter, golv, kakel, klinker, färgsättning och köksluckor. För att
allt ska hinna färdigställas före inflyttning måste tillval göras inom de
tidsramar och rutiner som anges i tillvalslistan. Eventuella tillval betalas innan du flyttar in i din bostad.

4. Upplåtelseavtal
När det börjar att närma sig inflyttning kommer föreningen att upprätta en
ekonomisk plan som godkänns av två certifierade intygsgivare. Mellan dig
och bostadsrättsföreningen skrivs ett upplåtelseavtal. Du kommer inte
att erlägga ytterligare handpenning vid denna kontraktsskrivning. 

5. Avgift
Utöver
själva köpeskillingen för lägenheten tillkommer en månadsavgift som
betalas månadsvis i förskott till bostadsrättsföreningen. Avgiften
omfattar föreningens driftskostnader samt löpande underhåll och
investeringar. Avgiften ska även täcka föreningens kapitalkostnader.

6. Besiktningar
Innan inflyttning sker en slutbesiktning av din lägenhet, av en opartisk
besiktningsman, för att säkerställa att allt är korrekt utfört enligt gällande
normer. Efter två år kallar föreningen till tvåårsbesiktning i samråd med
besiktningsman och entreprenör.

7. Inflyttning
Redan i upplåtelseavtalet anges en preliminär inflyttningstidpunkt. Sex månader i
förväg får du information om vilken månad du kommer att flytta in i din nya bostad och tre månader i förväg får du uppgift om vilken specifik dag
inflyttningen kommer att ske.  

8. Försäkringar
Bostadsrättsföreningen är under byggtiden försäkrad genom entreprenörens försorg. Vid slutbesiktningen övertar föreningen ansvaret och tecknar en fullvärdesförsäkring på fastigheten. Vid inflyttningen får
du själv teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

9. Övrigt

Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet, bostadsrättsföreningens
stadgar och övriga handlingar som du får i samband med undertecknandet av köpeavtalen.

Hitta hit

Visa Tölö gårdar, Kungsbacka på en större karta

Kortfakta

Allén
11 kedjehus på 134 kvm i en bostadsrättsförening. 

Sörgården
22 bostadsrätter
1-3 RoK

Norrgården
16 bostadsrätter
2 RoK

Kontakt

Anna Henriksson

Anna Henriksson
Vice VD / Bolagsjurist 
Tel: 0722-40 94 80
Annas e-post