Mölndal Stiernhielm

TV & Bredband

Viktigt att tänka på:

  1. Det finns två boxar i varje lägenhet för inkoppling av TV. Dessa boxar tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten vid avflyttning.
  2. Varje hyresgäst kan aktivera ett kundkonto hos Telia. Det gör du genom att ringa till Telia på 90 200 eller besöka närmsta Teliabutik. Detta konto behövs för att kunna ta del av tjänster som ingår som t ex att hyra film. Kontot är kostnadsfritt. Tänk på att avsluta kontot när du flyttar! Detta för att inte nästkommande hyresgäst ska kunna använda kontot.

Dina kontakter

Fastighetsskötare: mail: info@stad.nu
Fastighetsförvaltare: 031 757 79 00
Akut felanmälan utanför
kontorstid, Securitas:

010 470 53 00