Mölndal Stiernhielm

Miljö

Vi anser att det är mycket viktigt att värna om miljön. En del i detta arbete består i att återvinna på rätt sätt!

Hushållssopor slängs i sopstationerna på gårdsplan eller i den stora miljöstationen vid utomhusparkeringen. Observera att hushållssopor inte får placeras någonstans i de gemensamma utrymmena i fastigheterna/på gården, inte ens tillfälligt. Hushållsavfall får heller inte placeras på golven i sophusen eller i miljöstationen. Är kärlen fulla i sophusen på gårdarna hänvisar vi till miljöstationen, skulle även dessa kärl vara fulla vänligen kontakta fastighetsskötaren

För återvinning av övrig avfall såsom ofärgade och färgade glasförpackningar, metallförpackningar, hårda och mjuka plastförpackningar, förpackningar av kartong, tidningar, hänvisar vi er till miljöstationen vid utomhusparkeringen. För att vi skall kunna erbjuda denna service med återvinning av övriga avfall så måste dock samtliga boende vika ihop och förminska förpackningar och kartonger, så mycket det går. Det är vår plikt att tänka på vår miljö och förminska vårt avfall i största möjliga mån.

För avfall och föremål som inte går att sortera miljöhuset hänvisar vi till Mölndal stads samt Göteborgs Stads återvinningscentraler. Du ansvarar själv för att grovsopor, elektronik samt miljö- och brandfarliga ämnen transporteras till återvinningscentral. Rymmande grovsopor som t.ex. möbler, lämnar du också själv till kommunens återvinningscentarl. Det är absolut förbjudet att placera något av ovanstående i denna punkt i sopstationen på gården eller i miljöstationen. Överträdelse beivras och kostnad för borttransport kommer att debiteras.

Dina kontakter

Fastighetsskötare: mail: info@stad.nu
Fastighetsförvaltare: 031 757 79 00
Akut felanmälan utanför
kontorstid, Securitas:

010 470 53 00