Stenungsund

Miljö

Tänk gärna på miljön! Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns.

  1. Återvinn ert avfall vid miljöstationen på gårdsplan.
  2. Sorteringsinformation finns i text och bild på kärlen.
  3. För avfall och föremål som inte går att sortera i fastighetens miljöstation hänvisar vi till Stenungsunds återvinningscentraler.
  4. Vi anser att det är mycket viktigt att värna om miljön. En del i detta arbete består i att återvinna på rätt sätt!

Dina kontakter

Fastighetsskötare: 0522-638080
Förvaltare: 031-757 79 00

Vid akuta fel ring Securitas:

010-4705300