Göteborg – Hinderbanan

Regler & Policy

Ordningsregler för dig och dina grannar

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men viktiga regler. Att visa respekt mot sina grannar är en självklarhet för att alla i huset ska trivas.

Visa hänsyn

Var noga med att visa hänsyn gentemot dina grannar. Det är extra viktigt mellan kl. 22.00 – 08.00.
Undvik störningar genom att tänka på följande:

 • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
 • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar.
 • Borra eller spika inte i väggar, tak eller golv efter kl. 20.00.
 • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller natten.
 • Tänk på att det är lyhört i trapphusen. Smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i förväg. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Allmänna utrymmen

Tänk på att inte skräpa ned på gården eller i andra allmänna utrymmen. 
I entrén och trapphusen får det av säkerhetsskäl inte förvaras några föremål. Barnvagnar och cyklar ska stå i de förråd som är avsedda för dessa.

Skötsel av din lägenhet

Det är viktigt att du väl vårdar din lägenhet. Tänk på att den som orsakar skador i lägenheten blir ersättningsskyldig. Några skötselregler; Du ska kontrollera så att avloppen inte täpps igen och att kranar är täta, golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum.  Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Det är inte tillåtet att spola ner tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger, bindor eller dylikt då det kan orsaka stopp. Tvätta spis och fläkt regelbundet. Ugn och fettfilter ska rengöras minst fyra gånger per år. 
Tänk på att det inte är tillåtet att borra eller på annat sätt göra hål i badrumsväggar, det kan skada våtrumsskiktet.

Balkong

 • Tänk på att blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket.
 • Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du problemet med eventuell övervattning som kan rinna ner till grannen under.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen eftersom det kan dra till sig skadedjur.
 • Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det är inte heller tillåtet att grilla eller röka på balkongen.
 • Parabolantenner, markiser och dylikt får inte monteras på fasad eller balkongräcken.

 

Tvättstuga

Du och dina grannar har gemensam tillgång till och ansvar för tvättstugan. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i. Håll rent och snyggt efter dig och respektera tvättiderna.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller andra allmänna utrymmen. Rökning som innebär en olägenhet för dina grannar eller ett onormalt slitage på lägenheten är inte tillåtet och du kommer att få betala för sanering när du flyttar. Tänk på att inte slänga fimpar på marken.

Husdjur

Om du har husdjur i din lägenhet är du ansvarig för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Var extra vaksam så att katter inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Ha alltid din hund kopplad och plocka upp efter den. Djur som kan innebära fara/olägenhet för andra är inte tillåtet att ha i sin lägenhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Sophantering

Tänk gärna på miljön! Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Sortera och släng hushålls- och grovsopor på anvisade platser. Skrymmande grovsopor, som t.ex. möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.

Installation av vitvaror

All installation av vitvaror kräver hyresvärdens godkännande innan installation sker.

Hemförsäkring

Du ska teckna en hemförsäkring för ditt boende. Hemförsäkringen innebär att du får ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld och brand i lägenheten.

Dina kontakter

Fastighetsskötare: info@stad.nu
Fastighetsförvaltare: 031 757 79 00
Akut felanmälan utanför
kontorstid, Securitas:

010 470 53 00