Göteborg – Östra Hamngatan

Din Lokal

Din Lokal

Vi är glada att ha dig som vår hyresgäst och hoppas att du trivs i din lokal.

Under serviceanmälan kan du lämna synpunkter eller rapportera till oss om någonting är fel i din lokal eller i fastighetens gemensamma utrymmen.
Var noga med att fylla i all information.
Du kan även kontakta oss genom telefonnumren nedan.

Serviceanmälan

Om det uppstår problem i din lägenhet, trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi kan hjälpa till att åtgärda felet. Var noga med att fylla i all information som efterfrågas i formuläret nedan. Gäller det akuta fel, vänligen ring oss på tel: 031-757 79 00, utanför kontorstid kontakta Securitas på tel: 010 470 53 00.

Dina kontakter

Fastighetsskötare: 031-191925
Fastighetsförvaltare: 031-757 79 00

Vid akuta fel, utanför
kontorstid, kontakta Securitas:

010-4705300