Göteborg – Hinderbanan

Din bostad

Din bostad

Välkomna!

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att du ska trivas i ditt nya hem. Nedan följer allmän information kring inflyttning, utlämning av nycklar, skötselråd och ordningsregler.

Inflyttning

1. När du kan flytta in i din nya lägenhet.
Inflyttning i lägenheten sker alltid kl. 12.00 den första dagen som anges i ditt hyresavtal. Om denna dag infaller på en lördag alternativt röd dag sker inflyttningen följande vardag kl. 12.00.

2. Uthämtning av nycklar
Nycklar finns att hämta på Sverigehusets kontor, på Östra Hamngatan 19, om inget annat har angivits.

3. Att tänka på vid inflyttning
När du flyttar är det bra att uppmärksamma din omgivning på att du bytt adress. Glöm ej att kontakta: Adressändring, Ditt Elbolag, Ditt telefonbolag, Ditt försäkringsbolag etc.
OBS Tänk på att teckna en hemförsäkring för ditt nya boende.

 

Regler

1. Ordningsregler

Var noga med att visa hänsyn gentemot dina grannar. Det är extra viktigt mellan
kl. 22.00-08.00. Undvik störning genom att tänka på följande:

* Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
* Undvik att gå med hårda skor inomhus samt att smälla i dörrar.
* Borra eller spika inte i väggar efter kl 20.00.
* Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller natten.
* Tänk på att det är lyhört i trapphusen. Smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.

2. Skötselregler

Det är viktigt att du vårdar din lägenhet och följer de skötselråd som finns.

Rökning, det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller andra allmänna utrymmen. Rökning som innebär en olägenhet för dina grannar eller ett onormalt slitage på lägenheten är inte tillåtet och du kommer att få betala för eventuell sanering vid
utflyttning. Ta hänsyn till dina grannar vid rökning på balkongen.

Husdjur, om du har husdjur i din lägenhet är du ansvarig för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar.

Gemensamma utrymmen

Generellt gemensamma utrymmen
Generellt får inga föremål finnas i allmänna utrymmen. Tänk på att inte skräpa ned på gården eller i andra allmänna utrymmen. I entrén och i trapphuset får det av säkerhetsskäl inte förvaras några föremål.

Entréer och trapphus
Entrén är utrustad med porttelefon.

Gården
Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill på gården, elgrill är tillåtet.

Cykel och barnvagnsförråd
För att alla ska få plats med sina cyklar och barnvagnar ska endast fungerande cyklar förvaras i cykelförrådet, inga trasiga cyklar, reservdelar eller dylikt.

Avflyttning

1. Uppsägning
Din uppsägningstid är tre månader. Uppsägning ska ha inkommit till oss senast den sista vardagen den aktuella månaden. Efter att ha mottagit din uppsägning sänder vi dig en bekräftelse.

2. Tid för avflyttning
Avflyttning sker senast den första dagen i den månad som uppkommer tre månader efter din uppsägning kl. 12.00. Om denna dag infaller på en lördag alternativt röd dag, sker avflyttning följande vardag senast kl. 12.00.

3. Visning
Efter att ha mottagit din uppsägning påbörjar vi uthyrningsarbetet av er lägenhet. Du som hyresgäst ansvarar för att visa den lägenhet du ska flytta från, för de som får erbjudande om att flytta in efter dig.

4. Städning
Tänk på att städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att ny hyresgäst kan flytta in direkt. Är städningen eftersatt debiteras du för städningen.

5. Besiktning av din lägenhet
Efter att du har tömt lägenheten och flyttstädat utför hyresvärden en besiktning av lägenheten. Vid denna besiktning går man igenom lägenheten och allt slitage på lägenheten, utöver normalt slitage, kommer att dokumenteras och avflyttad hyresgäst kan bli skadeståndsansvarig för detta. Du kontaktar oss själv för att fastställa ett besiktningsdatum, senast 15 dagar före utflyttning. Besiktning kan endast ske på kontorstid.  Obs! Vid avflyttning, glöm inte att lämna din nya adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

6. Nycklar
Du skall vid avflyttning återlämna samtliga lägenhetsnycklar/brickor. Om en eller flera nycklar saknas kommer du att debiteras för kostnaden för tillverkling av nya nycklar samt byte av låscylinder.

 

Välkommen som hyresgäst hos Sverigehuset!

Serviceanmälan

Om det uppstår problem i din lägenhet, trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi kan hjälpa till att åtgärda felet. Var noga med att fylla i all information som efterfrågas i formuläret nedan. Gäller det akuta fel, vänligen ring oss på tel: 031-757 79 00, utanför kontorstid kontakta Securitas på tel: 010 470 53 00.

Dina kontakter

Fastighetsskötare: info@stad.nu
Fastighetsförvaltare: 031 757 79 00
Akut felanmälan utanför
kontorstid, Securitas:

010 470 53 00