Välkommen till vår hyresgästservice!

Här kan du göra en serviceanmälan, hitta information om din hyresfastighet samt hitta kontaktuppgifter till din fastighetsskötare och fastighetsförvaltare. 

Serviceanmälan finner du nedan och denna finns även att tillgå på respektive hyresfastighets sida. 

Varmt välkommen till oss som hyresgäst!

Serviceanmälan

Kontakta oss

Kontaktuppgifter Förvaltning

Telefon: 037-757 79 00

Mailadress: forvaltning@sverigehuset.se