Tölö Syd, Kungsbacka

Intresseanmälan

* = Obligatoriska fält

 
 
 
 
 
 

Kontaktalternativ

Naturnära boende intill Forsgårdens golfbana

Mitt emellan det nybyggda Tölö Gårdar och Forsgårdens golfbana planerar Sverigehuset
ett helt nytt område med blandade upplåtelseformer och bostadstyper, gröna
parkstråk med mötesplatser samt ett lokalt centrum.
Kungsbacka kommun arbetar just nu med ett planprogram för området. I
programmet ingår även Voxlöv och andra delar av Tölö, under hösten 2017
planeras ett samråd. Klicka på länken nedan för att komma till kommunens hemsida för
att se aktuell status. Vi beräknar att arbetet med detaljplan kan starta under
2018.
Vi kommer preliminärt att starta byggnation av första området 2019.

https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Kungsbacka-stad/Tolo-angar-syd/

Dela projekt

Kontakt

Anna Henriksson

Anna Henriksson
Vice VD / Bolagsjurist 
Tel: 0722-40 94 80
Annas e-post